Co poradit podnikatelům?

Ten, kdo tomu nerozumí, kdo nemá žádoucí předpoklady, znalosti, dovednosti a podmínky, by se raději neměl do soukromého podnikání pouštět. Protože někomu takovému zrovna nesvítá naděje na to, že mu

Profit celoročních mobilních domů

Připadá vám mobilní dům něco jako krabička sardinek, kde se budete tísnit a muset se uskromnit po zbytek života? Mnoho lidí má zkreslenou představu o těchto objektech, zvláště pak o

Základní úrovně produktů

Pochopení základních úrovní produktu je důležité zejména pro to, abychom ho efektivně nabízeli cílovým zákazníkům, kteří si jej budou nakupovat, abychom vytvořili efektivní marketingovou kampaň, nebo abychom vymysleli další nové

Počátky elektrizace v Českých zemích

Elektrizace Českých zemí započala před více než jedním stoletím. Kolem roku 1910 došlo k úbytku pracovních sil v zemědělství, a tudíž bylo potřeba nahradit lidskou práci stroji. Na našem území

Jak si vybrat psychoterapeuta

Není divu, že v dnešní době jsou stále častěji využívány služby psychoterapeutů. Každý z nás se může dostat do situace, kdy neví, jak se životem dál naložit. Nemusíme hned navštívit

Jak se finančně chovat zodpovědně

            Řada finančních záležitostí není zcela jednoduchá a jasná. U peněz to platí dvakrát. Každý by se měl chovat finančně zodpovědně a vše řádně zvažovat.   1.      Snižte platby za

Begónie královská

Tato bezkonkurenční, pro své krásné listy pěstovaná rostlina pochází z tropických pralesů Indie. Její základními barvami jsou červená a zelená. Tyto barvy jsou promíchány s dalšími kovově lesklými barvami mnoha různých odstínů.

Mohu Vám nabídnout kávu?

Hned na okraj zabředneme do odborné literatury a vysvětlíme si, jak je služba chápána v obecném slova smyslu.  Službou je činnost, která nějakým způsobem uspokojuje naše potřeby, ať už se jedná

Dostatečná ochrana majetku

Bezpečnost je velmi důležitá, a proto bychom měli dobře zabezpečit svůj majetek i pozemek. Zařídit se to dá betonový plotem, protože ten je dost pevný. Dostatečná ochrana majetku Bezpečí je