Děti ve školce

    Ano když začínáme rodičovskou dovolenou je nám mateřská školka vzdálená. Ale jak dítě roste a vyvíjí se je čas začít přemýšlet. Když nám dítě dovrší tří let je čas se rozhodnout. Budu své dítě dávat do školky? Ano či ne? Většina z rodičů prostě nemá na výběr. Musí nastoupit do práce. A to hlavně kvůli finanční stránce. A nebo, protože jim končí rodičovský příspěvek. Některé matky v období rodičovské dovolené znovu otěhotní. A tím pádem si mohou vybrat. Jestli chtějí dítě umístit do mateřské školky a nebo si ještě rok počkat.

    mateřská školka

    Mateřská školka se stává povinnou až u předškolního věku dětí. Co je důležité pro jeho přijetí? Co všechno by mělo před nástupem ovládat? Pro přijetí je asi nejdůležitější jeho psychická pohoda. Dítě nesmí chápat nový kolektiv ve školce jako stresující. Mělo by se do školky těšit a ne se bát. Každá mateřská škola má svoje vlastní pravidla. Běžně Vás s pravidly seznámí v čas. Dítě by mělo znát svoje jméno a příjmení. Musí si také samo dojít na toaletu. Za další je nutné, aby se samo umělo najíst.

    školka

    A nevyhledávalo žádnou pomoc s krmením. A také se umět napít z vlastní skleničky. Jako další důležitá dovednost je obléknout se. A to bez pomoci. Dítě by si mělo umět boty jak zouvat tak oblékat. V některých situacích pomůže ještě paní učitelka. Ale určitě by se to nemělo stávat pravidlem. Také si umět umýt ruce a utřít si je do ručníku. A také si samo po sobě uklízet hračky se kterými si celý den hrálo. Také je velmi důležité, aby umělo poslouchat pokyny paní učitelky. Mít v sobě určitý respekt a úctu k ní. Jsou nepřípustná jak sprostá slova tak urážky nebo nadávky. Také nesmí dítě v žádném případě kousat, tahat za vlasy a podobně. Mělo by určitě znát základní pravidla slušného chování. Ataky umět pozdravit, poprosit a poděkovat. Za další umět si projevit vlastní emoce a potřeby. Je toho hodně, ale nevěšte hlavu. Vše si časem sedne jak má.