Když nám dítě onemocní

  Kromě toho, že máme sami spoustu rozdělané práce a často nevíme, kam dřív skočit, znamená nečekaný telefonát ze školského zařízení našeho dítěte, velké komplikace. V první řadě jsme však rodiče a jde o zdraví dítěte, takže práce počká, nebo ji udělá někdo jiný a je nutné zajistit dítě, aby se mu dostalo potřebné lékařské a následně naší péče. Pak ovšem začneme uvažovat, jak vše skloubit a na co vůbec máme jako rodiče nemocného dítěte nárok.
  vyšetřování stetoskopem
  Pečovat o nemocné dítě a ještě k tomu řešit finanční problémy by bylo už skutečně příliš. Naštěstí na rodiče – zaměstnance myslí zákon o nemocenském pojištění a to dávkou, která se nazývá ošetřovné.
  Nárok na tuto dávku má pracující rodič, který po dobu nemoci pečuje o své dítě, případně pečuje o zdravé dítě, ve věku do deseti let, které nemůže z provozních důvodů navštěvovat školské zařízení. Délka čerpání této dávky je devět kalendářních dní. V případě, že se však jedná o rodiče samoživitele, může být délka prodloužena až na 16. kalendářních dnů, pokud však má rodič v péči alespoň jedno dítě mladší 16. let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku.
  nemocný medvěd
  V případě, že se nejedná o rodiče samoživitele, ale délka léčení se protáhne, mohou se rodiče v péči o dítě vystřídat a ošetřovné pak bude po následujících devět kalendářních dnů pobírat místo matky otec. Tuto výměnu lze však učinit pouze jedenkrát. Otec může pobírat ošetřovné například také tehdy, kdy je matka s dítětem na mateřské, nebo rodičovské dovolené, pobírá tedy peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, ale kvůli své nemoci se o dítě nemůže starat.
  Dávku ošetřovného vyplácí příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Tiskopisy vyplní ošetřující lékař nemocného – tedy dítěte, nebo nemocného rodiče. Osoba, která bude ošetřovné pobírat, pak tiskopisy odevzdá svému zaměstnavateli a ten je odešle příslušné okresní správě. Ošetřovné je vypláceno od prvního dne péče o nemocného člena rodiny a jeho výše činí 60% redukovaného denního vyměřovacího základu. Tedy stejně, jako nemocenská.