Skákať je lepšie ako sedieť


    Keby bola detská trampolína súÄasÅ¥ou každej izby naÅ¡ich potomkov, možno by sme sa nemuseli neustále sÅ¥ažovaÅ¥, že trávia Äas sedením pri poÄítaÄi a nemajú žiadny pohyb. Síce by asi aj tak nechodili von, ale aspoň by skákali. Je to pohyb ako každý iný, aj keÄ vlastne nie celkom, tento je možno o nieÄo zábavnejší.

    Sledujte ich z odstupu

    Aj vy ste si vÅ¡imli, že vÅ¡ade, kde je tento vynález, sa zaÄnú Å¡arvanci buÄ hádaÅ¥, kto tam bude skákaÅ¥ prvý alebo tam naskáÄu rovno vÅ¡etci a dospelým neraz prechádza zrak, pretože tam, kde je veľký zhluk detí, tam nebýva Äaleko k úrazu. Prihováram sa preto za priestorovo menÅ¡ie kúsky, ktoré sa zmestia aj do miestností,  aj v zime je fajn nechaÅ¥ potomkov trochu sa vybiÅ¥. Vlastne hlavne v zime, pretože vtedy sa chodí o nieÄo menej von a keÄ už nie je sneh, ako to už obvykle býva, nie je ani toľko nápadov, Äo robiÅ¥ v prírode. Vtedy je lepÅ¡ie zostaÅ¥ radÅ¡ej v teple a suchu, aj keÄ nie v neÄinnosti. NajlepÅ¡ie na celej veci je vÅ¡ak to, že sa jej my rodiÄia nemusíme, ba dokonca z váhových dôvodov ani nemôžeme, zúÄastniÅ¥.