Vždy při ruce


    Možná se i vy cítíte jako bez ruky, když pÅ™i sobÄ› nemáte svůj oblíbený papírový záznamník. Kalendář visící na zdi ho v žádném případÄ› nenahradí, a dokonce ani nejrůznÄ›jší elektronická zařízení zkrátka nejsou to, po Äem ÄlovÄ›k sáhne, aby mÄ›l jistotu, že si zaznamená vÅ¡e, co by se mu jinak z jeho pamÄ›ti a hlavy vykouÅ™ilo. Je to o jakémsi osobním vztahu, o nÄ›Äem, co se dá jen těžko popsat. NÄ›kteří lidé si své diáře a poznámky v nich schovávají mnohá léta pozpátku, aby, když v nich zalistují, zavzpomínali na nÄ›které konkrétní situace a momenty, které jim byly milé. Skoro by se dalo říci, že nám tento způsob poznámek, mnohdy důvÄ›rných, může nahradit deník, který si prostÄ› z jakéhokoliv důvodu, možná Äasového, nevedeme.

    Z ruÄní dílny

    Není ovÅ¡em záznamník jako záznamník. Takové kožené diáře v luxusním provedení, aÅ¥ už menším a stÅ™edním nebo velkém, jsou zároveň jakousi vizitkou a znaÄkou naší osobnosti. PÅ™estože nás pÅ™ijdou ponÄ›kud dráže než nÄ›jaké obyÄejné v plastových deskách, urÄitÄ› stojí za to je vlastnit. Jsou krásné a vydrží nám po mnoho let, neboÅ¥ mají vymÄ›nitelnou náplň, takže jejich životnost závisí na tom, s jakou péÄí se o nÄ› budeme starat.