Učení je dřina

  Každý, kdo ještě zažil školu z dob totality nebo těsně po ní si moc dobře vzpomíná, že tam panovala přísná kázeň. Učitel byl pro děti skoro až bohem a ti ho poslouchali. V současnost ale nemůže být odlišnější. Dnešní kantoři mají problémy cokoliv dětem vysvětlit, jelikož ty se často soustředí na úplně něco jiného a učivo zajímá jen zlomek z nich. Důvodů, proč tomu tak je, je určitě víc. Kázeň polevila ve chvíli, kdy učitelé ztratili možnost žáky trestat jinak než jen poznámkami do žákovské knížky. Tělesné tresty jsou samozřejmě zakázány, a to zcela oprávněně, ale je nepopiratelné, že jejich absence žákům dala do ruky mocnou zbraň.

  ořezávátko

  Dalším důvodem mohou být moderní technologie, které studenty odvádějí od práce ve škole, ale i doma, kde by měli rovněž studovat. Dříve to byly pouze esemesky, ale dnes, kdy je možné se prakticky s každým mobilem přihlásit na internet, je to mnohem horší. Na internetu je totiž možné dělat prakticky cokoliv, a tak toho mnozí studenti pochopitelně využívají. Hrají spolu ve vyučování hry, píšou si na Facebooku nebo si mezi sebou posílají různé fotky. A když už jim učitel mobily zabaví, další den už jsou ve škole naštvaní rodiče.

  geometrie

  Klidná povaha

  Být v současné situaci kantorem, a to ať už na základní nebo na střední škole, chce opravdu pevné nervy a velké množství vůle. Proto by tuto práci neměli vykonávat lidé, kteří mají tendence k hysterickým výbuchům a jsou obecně duševně nestálí. Takovíto lidé se ve školství příliš neohřejí. Samotný učitel však má i dnes možnosti, jak i zlobivá dítka donutit dávat pozor. Musí jen je umět zaujmout. Suchý výklad nezaujme sni dospělého, natož pak puberťáka. Čím více se bude učitel snažit, aby jeho hodiny byly co nejzajímavější, tím větší bude mít u svého žactva pozornost. Samozřejmě, u některých předmětů je to jednodušší, u jiných, například u matematiky, to je o dost složitější.